VASTER INVEST is een initiatief van Anders Invest B.V.

Vaster Invest

Villa Anderstein, Andersteinweg 2, 3953 BA Maarsbergen, 

085 4019312, info@vasterinvest.nl

Volg ons op

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© Copyright 2018 & Privacy Statement

WERKWIJZE

FOCUS

Aanpak

WAARDEN

Huurwoningen in Nederland

Vanaf 20 woonheden per project;

Gemeenschappelijke faciliteiten 

Beheer met een “gezicht”

Sociale cohesie

 Lange termijn

Actief en Betrokken

Wederkerigheid

Duurzaamheid

Transparantie

Samen in actie

INVESTERINGSFOCUS

Segment

Het team van Vaster Invest voelt zich thuis in het segment huurwoningen. Door ons uitgebreide netwerk komen we vaak in een vroeg stadium in contact met interessante woonobjecten. Met onze kennis en ervaring kunnen we snel beoordelen in hoeverre de woningen passend zijn voor ons Fonds. Door de beschikbare middelen in het Fonds kunnen we ook snel reageren op goede investeringskansen. Door de focus op het snelgroeiende segment van kleine huishoudens zijn de leegstandsrisico’s zeer beperkt. 

Type Vastgoed

We richten ons op huurwoningen met minstens 20 wooneenheden  per complex. Voornamelijk woningen gericht op 1- of 2-persoonshuishoudens in het middeldure segment.

Het  kunnen woningen zijn onder de liberalisatiegrens van ca. € 737 huur/maand maar ook woningen in het middeldure huursegment (€ 700 - € 1.200 huur/maand), gelegen in en nabij middelgrote steden of in regio’s met een sterke economische structuur. Niet gelegen in krimpregio’s. Locaties met OV-verbindingen. Energielabel A, B of C. 

 

AANPAK

Sociale cohesie

In Nederland stijgt komende jaren het aandeel eenpersoonshuishoudens en daarmee ook het eenzaamheidsprobleem. Wij staan open voor woonprojecten waar huurders in staat worden gesteld elkaar op een natuurlijke wijze te ontmoeten, denk bijvoorbeeld aan begijnhofjes in een eigentijdse jas. Maar ook projecten waar faciliteiten aangeboden worden ter compensatie van een wellicht wat kleinere woonruimte (denk bijvoorbeeld aan wasmachines, flexwerkplekken, loungeruimte, fitness etc.).

Lange termijn

Wij zijn betrokken eigenaren en denken op lange termijn. Wij werken vanuit onze waarden en vinden het belangrijk hier ook met huurders over in gesprek te blijven. Graag werken we samen met bevlogen partners die samen met ons willen werken aan het verhogen van huurderstevredenheid en de waardevastheid van de woningen. Bij financieringen zoeken we niet de grens op.

Actief en betrokken

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders ‘een gezicht’ hebben bij de eigenaar van hun woning. We zijn daarom ook een actieve en betrokken huiseigenaar die zoveel mogelijk zal zorgen voor een huismeester ter plekke. Korte lijnen bij klachten en suggesties. We werken ook intensief en in vertrouwen samen met ontwikkelaars en onze eigen investeerders, die ook vastgoedkansen tegen het lijf lopen. 

 

ONZE KERNWAARDEN

Wederkerigheid

respect voor wederzijdse belangen I behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden

 

ONZE AANPAK

Lange termijn gericht

lange-termijn orientatie I verantwoordelijkheid voor het milieu I investeren in mensen en relaties I rendement I werkplezier

Transparant

kwetsbaar durven zijn I fouten toegeven I rekenschap en verantwoording afleggen I direct zijn I  geen verborgen agenda's

samenwerkend

betrek iedereen I gerichte en ruime communicatie I tegenspraak is de bron van inspiratie I bouwen aan vertrouwen en betrokkenheid